💙❤️ HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN KỲ NGHỈ HỒNG QUẬN TÂN BÌNH ❤️💙

Các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng Đoàn Cơ quan chính quyền quận Tân Bình tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng BLUEZONE nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua Smartphone một cách nhanh chóng, ít tốn kém.
Bên cạnh đó, tổ tư vấn vẫn duy trì hỗ trợ hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và lấy ý kiến khách hàng tại bộ phận Tiếp nhận và Hoàn trả hồ sơ của Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình.

CÁC BẠN ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN CÙNG TUYÊN TRUYỀN ĐẾN GIA ĐÌNH VÀ NGƯỜI THÂN CÀI ỨNG DỤNG BLUEZONE – KHẨU TRANG ĐIỆN TỬ ĐỂ BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG VÀ GIA ĐÌNH MÌNH NHÉ

Trả lời