PHƯỜNG 10 TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 5

Nối tiếp đợt hoạt động ý nghĩa mừng 45 năm thống nhất đất nước (1945 – 1975), đoàn viên thanh niên Phường 10 tiếp tục đợt sinh hoạt chính trị chủ đề “Tự hào thanh niên Thành phố Bác” nhằm chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) và 45 năm ngày thành lập Quận đoàn Tân Bình (26/6/1975 – 26/6/2020).

Theo đó, với tình hình công cuộc chống dịch Covid-19 vẫn còn đang tiếp diễn, Thành đoàn TPHCM chủ trương đẩy mạnh các hình thức sinh hoạt, trao đổi trực tuyến với phong phú các nội dung tuyên truyền về lịch sử đất nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, thành quả công cuộc xây dựng và phát triển TP, về Chủ tịch Hồ Chí Minh…Đoàn phường đã triển khai đến 15 CHi đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chính trị tháng 5.

Nội dung trọng tâm là tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới; các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập dân tộc. Cùng với đó là vai trò, những đóng góp của Thành đoàn và phong trào đấu tranh của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn – Gia Định trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ; những nỗ lực và thành quả của Thành đoàn và tuổi trẻ TP được Đảng và Nhà nước ghi nhận bằng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (1996) và “Anh hùng lao động” (2008); tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những thành tựu của TP và đất nước 45 năm qua, trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi hôm nay góp phần xây dựng TPHCM sáng tạo đi đầu, “cùng cả nước, vì cả nước”…

Như một hình thức của đợt sinh hoạt chính trị, Đoàn phường phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hội thi, cuộc thi trực tuyến, như: Hội thi “Tự hào Sử Việt”, Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Marx – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại”, các sân chơi trực tuyến; đồng thời tích cực chia sẻ các tin bài, phim phóng sự tuyên truyền trên các cơ quan báo đài, hệ thống truyền thông của Thành đoàn TPHCM (Báo Tuổi Trẻ, Mực tím, Khăn quàng đỏ, Trang tin Điện tử Thành đoàn, chương trình “Truyền hình Thanh niên”, chương trình Phát thanh “Sức trẻ thanh niên Thành phố anh hùng”…).

Oanh Oanh

Trả lời