BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia đấu tranh, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên không để các thế lực thù địch, lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước. Tối ngày 24.10, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức lớp tập huấn đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, thành viên Câu lạc bộ Lý luận trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn quận.
Tại buổi tập huấn, Đ/c Nguyễn Xuân Tiến – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ báo cáo viên buổi tập huấn đã trao đổi giúp cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận biết đâu là thông tin xấu, độc hại, tránh tiếp cận những trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân không chính thống. Bên cạnh đó, nhấn mạnh vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, quán triệt việc sử dụng các trang mạng xã hội chính thống của Đảng, của Đoàn để tiếp tục tuyên truyền các phong trào, hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhân rộng và lan toả các thông tin tích cực, giới thiệu các gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, sáng tạo trong xây dựng tổ chức đoàn và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Đ/c Lê Đặng Hoàng Anh – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận uỷ đã hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên cách thức báo cáo những trang đăng tải có nội dung không phù hợp, thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, nói xấu, kích động chống phá trên các trang mạng xã hội; phản hồi và nhấn mạnh các mục tiêu, quan điểm nhất quán của Đảng ta trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; cương quyết đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc và quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên, đoàn viên, thanh niên cập nhật những kiến thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp cận các phương pháp, kỹ năng nhận biết quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội để đấu tranh phản bác. Đồng thời, nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước ta, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 14 người, mọi người đang ngồi, đám đông và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, màn hình và trong nhà
Hình ảnh minh họa

BQĐ

Trả lời