CAO ĐIỂM “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19

[ĐỢT CAO ĐIỂM “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19” THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH] Hãy cùng tham gia đợt hoạt động cao điểm “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19” với 03 tiêu chí “AN TOÀN – SẺ CHIA – XUNG KÍCH”
 “AN TOÀN” để phát huy “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một cảm biến xã hội”.
 “SẺ CHIA” để “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
 “XUNG KÍCH” phát huy vai trò “Mỗi chi đoàn khu phố, ấp là một lá chắn xanh”.

Chung tay cùng thành phố quyết tâm kéo giảm số lượng F0 phát sinh trong cộng đồng. QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH COVID–19.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết 'THÀNH PHÃ HÒ CHÍ MINH cao Dotcao điểm MORONG VÃNG HANH TRÊN BẢN ĐÔ COVID THỨC HIÊN CHỈ THI TRÊN DIA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tham giảm số lượng FO phát tính đáng trong cộng đồng. dân đặc biệt Phát viên thanh thúc). bám cầu của người dân Thành phố‘, phong cách kích, nguyện của điểm. Thời thá» Đoàn, thực hiện đợt điểm Thành phố thực Thủ Chính phủ. Chi đoàn Khu phường, trấn. Thành Thành phố Thủ các Quận, Huyện Đoàn. NỘI DUNG THỰC HIỆN An Tiêu toàn NIÊN CHIA chỉ XUNG KÍCH .P. #Morongvungxanh #đấyluiCOVID19'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

 

 

Trả lời