Chi đoàn Khu phố 4 phường 8 tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 2 năm 2020

Căn cứ vào Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận đoàn Tân Bình về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 02 năm 2020 với chủ để: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”,
Ngày 01/10/2020, Chi đoàn Khu phố 4 phường 8 đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 02 năm 2020 với sự tham gia của các bạn đoàn viên Chi đoàn, Đại điện cấp ủy, Đại điện Ban Điều hành Khu phố, Đại hội Chi hội Cựu chiến binh, Đại diện chi hội Phụ nữ với nhiều nội dung như:
– Ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020)
– Đánh gái nhận xét về tình hình hoạt động của Chi đoàn trong năm 2020
– Thảo luận và đưa ra các giải pháp đẩy mạnh hoạt động phong trào của Chi đoàn trong thời gian tới.
– Nội dung hoạt động ra quân hoạt động xây dựng tuyến hẻm xanh – sạch – đẹp

Trả lời