Chi đoàn Mầm non 14 tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Hướng đến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021
Chi đoàn Mầm non 14 tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ nhiệt huyết, giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc, tự hào truyền thống vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời