Chi đoàn Mầm non Bàu Cát tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Hướng đến Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2021
Chi đoàn Mầm non Bàu Cát tổ chức sinh hoạt chủ điểm Tháng 3 với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Qua đó tất cả đoàn viên của chi đoàn sẽ phát huy vai trò của màu áo xanh, màu áo của tuổi trẻ nhiệt huyết và tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trả lời