Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 2 năm 2020

Căn cứ vào Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN-BTG ngày 18/9/2020 của Ban Tuyên giáo Quận đoàn Tân Bình về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm đợt 02 năm 2020 với chủ để: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”,
Ngày 29/9/2020, Chi đoàn Trường Tiểu học Trần Văn Ơn phường 8 đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm đợt 02 năm 2020 với sự tham gia của các bạn đoàn viên Chi đoàn, Đại điện cấp ủy, Đại điện Ban Giám hiệu với nhiều nội dung như:
– Ôn lại truyền thống 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) và 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2020)
– Thảo luận về phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên trẻ
– Góp ý và đề xuất đưa vào chương trình giảng dạy lồng ghép để thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
– Phân công thực hiện “Cổng trường em an toàn giao thông”

Trả lời