Chương trình kí kết liên tịch thực hiện giao ước thi đua năm 2021

Nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, của Đảng Cộng sản Việt Nam và các sự kiện quan trọng khác. Đồng thời, căn cứ vào Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, với chủ đề “Năm Thanh niêm khởi nghiệp, lập nghiệp”.
Ngày 12 tháng 03 năm 2021, Đoàn Thanh niên Phường 14 ký kết với Chi đoàn Quân sự quận Tân Bình thực hiện giao ước thi đua năm 2021, với những nội dung như sau:
1.Triển khai các giải pháp thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.
2. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 – 28/3/2021) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân là cử tri tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu cử Quốc hội khóa XV.
3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, truyền thống, pháp luật cho thanh thiếu nhi gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn và nâng chất, phát huy hiệu quả vai trò của mạng xã hội trong đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.
4. Thực hiện chủ đề năm “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” thông qua việc triển khai các giải pháp tuyên truyền, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; xây dựng đô thị thông minh, chính quyền đô thị; tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
5. Nâng cao chất lượng đoàn viên, cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; chuẩn bị công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, tập trung thực hiện công tác đào tạo cán bộ Đoàn – Hội – Đội các cấp.
Ban Chấp hành Đoàn Phường 14 và Chi Đoàn Quân sự quận Tân Bình cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung giao ước thi đua; đồng thời sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Năm Thanh niêm khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Trả lời