Cụm 3: Tuyên truyền, phổ biến phòng, chống tác hại của rượu bia.

Ngày 01/3/2020, Đoàn Cụm 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến phòng, chống tác hại của rượu bia tại Chung cư K300 do đồng chí công an Quận Tân Bình làm báo cáo viên với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên cụm thi đua số 3.

Trả lời