Cụm thi đua số 1 (Các phường 1, 2, 3, 4, 5) tổ chức hành trình về nguồn cho đoàn viên và thanh thiếu nhi địa phương

Nhằm giáo dục truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên và thanh thiếu nhi trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 12/7/2020, Cụm thi đua số 1(gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5) đã tổ chức cho đoàn viên và thanh thiếu nhi tham quan Bảo tàng Miền Đông Nam Bộ. Hoạt động đã thu hút hơn 80 đoàn viên và thanh thiếu nhi 5 phường tham gia

Trả lời