CỤM THI ĐUA SỐ 1: NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM “CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

Ngày 12/7/2020, hơn 150 chiến sĩ tình nguyện của cụm thi đua số 1 ( Phường 1, 2, 3, 4, 5) đã Tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng văn minh đô thị”. Tham dự có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thuận An – Phó bí thư quận Đoàn Tân Bình.
Trong ngày hoạt động đã tổ chức chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội “thoát hiểm và cứu nạn, cứu hộ dành cho thanh thiếu nhi” với các kiến thức về thoát hiểm, sử dụng bình chứa cháy, cứu hộ người bị tai nạn,…tại trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Quận Tân Bình .Hội thi rung chuông vàng về luật phòng cháy chữa cháy.
Tổ chức tham quan Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông nam bộ cho.
Tham quan nhà triển lãm tác hại của ma túy tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh.
Tham quan con đường sách TP Hồ Chí Minh nằm trên tuyến đường Nguyễn Văn Bình.

Trả lời