Cụm thi đua số 1 (Phường 1, 2, 3, 4, 5): Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá đọc, văn hoá thưởng thức trong đoàn viên, hội viên, thanh niên

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Văn hoá đọc, văn hoá thưởng thức” trong đoàn viên và thanh thiếu nhi; Hưởng ứng chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hoá và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Ngày 10/10/2020, Cụm thi đua số 1 gồm các phường 1, 2, 3, 4, 5 đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham quan đường sách Nguyễn Văn Bình. Hoạt động đã diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 50 ĐVTN tham gia.

Trả lời