|CỤM THI ĐUA SỐ 1 (Phường 1,2,3,4,5): TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP, TƯ VẤN VIỆC LÀM, KÝ KẾT GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, TRAO PHƯƠNG TIỆN SINH KẾ.

🌟 Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp: tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng; xây dựng chương trình truyền thông, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng chương trình giới thiệu việc làm cho thanh niên trong thời điểm “Bình thương mới” sau dịch bệnh Covid – 19.
✨ Ngày 23/10/2021, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam Cụm thi đua số 1 (Phường 1,2,3,4,5) tổ chức Tư vấn khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho các bạn Đoàn viên, hội viên, thanh niên.
⭐️ Trong ngày hoạt động Cụm thi đua số 1 cũng đã trao 10 phương tiện sinh kế cho các bạn Đoàn viên, hội viên khó khăn, nhằm giúp các bạn có nền tảng khởi nghiệp cho tương lai.

Trả lời