Đoàn Phường 12 tiến hành trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh

Vào ngày 01/7/2020, Đoàn – Hội phường trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Tiếng Anh do đồng chí Nguyễn Đức Tính – UVBCH Đoàn phường, Phó Chủ tịch UB Hội phường làm chủ nhiệm Câu lạc bộ. Với 20 thành viên clb tiếng Anh nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nói ngoại ngữ cho các bạn Đoàn viên, hội viên thanh niên trên địa bàn phường.

Trả lời