Đoàn TNCS Phường 14 đã phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể đã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho hội viên, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn Phường

Chào mừng Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5
☘Nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.
☘Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của Nhân dân Việt Nam, ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.
☘Góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ, chúng ta cần phải phối hợp tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Làm nổi bật được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước, củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh các hoạt động ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên Thành phố.
☀☀☀Sáng ngày 24/4/2021 Đoàn TNCS Phường 14 đã phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể đã tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền, giáo dục truyền thống và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng cho hội viên, đoàn viên thanh niên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn Phường. Gồm các nội dung như sau:
✨Ôn lại truyền thống, xem video clip, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021).
✨Giao lưu với các nhân chứng lịch sử tại chiến trường Miền Nam và truyền lửa cho các thế hệ trẻ ngày hôm nay
✨Ký kết liên tịch Hội Cựu Chiến binh, Hội LHPN, Đoàn Thanh niên, Quân sự Phường cùng CLB Truyền thống kháng chiến.

Trả lời