ĐỘI HÌNH PHẢN ỨNG NHANH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH QUẬN TÂN BÌNH

Nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, chiều ngày 04/6/2021 Đội hình phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh quận Tân Bình phối hợp cùng Đội hình tình nguyện viên phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố tham gia hỗ trợ thực hiện lấy hơn 5000 mẫu xét nghiệm tại đơn vị phường 1, 3 quận Tân Bình.
Đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch, các chiến sĩ tình nguyện hè tham gia việc ổn định trật tự, sắp xếp, hướng dẫn người dân đến lấy mẫu đảm bảo nguyên tắc 5K, nhập liệu thông tin lên hệ thống máy tính…

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trả lời