Hình ảnh tổng hợp Đợt sinh hoạt chủ điểm đợt 2 năm 2020

Hình ảnh tổ chức sinh hoạt chi đoàn Chủ điểm đợt 02 năm 2020

Chủ đề: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Trả lời