Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)
Nhằm góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên, thúc đẩy phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp trong thời gian tới. Ngày 12/03/2021, Đoàn Thanh niên phường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường.
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Vinh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường đã triển khai các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết, trong đó tập trung vào 3 chuyên đề lớn như: những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, quan hệ quốc tế, công tác xây dựng Đảng; về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án thành phần để góp phần thực hiện có hiệu quả 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh mà đại hội đã đề ra.
Cuối chương trình tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham gia hội thi trực tuyến “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” năm 2021 của MTTQ quận, Phụ nữ quận và Quận Đoàn tổ chức.

Trả lời