HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN BÌNH LẦN THỨ XII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025

Chiều ngày 20/01/2021, Ban Thường vụ quận Đoàn Tân Bình đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phồ Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ đoàn, hội của 63 cơ sở Đoàn trực thuộc.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Trương Hữu Nghĩa – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy truyền đạt các nội dung cơ bản, chỉ tiêu trọng tâm và các công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tân Bình lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Qua đó, đã giúp cán bộ chủ chốt nhận thức đầy đủ, nắm vững chủ trương, quan điểm cơ bản, các mục tiêu từ nay đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, nhất là 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm phát triển thành phố.
Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản cho biết 'ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM gUANG VINH MUÔN NĂM CHÀO MỪNG QUẬN TNCS CHÍ MINH 26.31021 (26/3/1931- HỘI NGHI TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN TÂN VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP. HỒ» CHÍ NHIỆM KỲ 2020 2025 MỨXII THỨ XI, Tân Bình, ngày2 tháng 01 nỡ'
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhàHình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và mọi người trên sân khấu
hình minh họa

BQĐ

Trả lời