HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN VỚI 117 BÍ THƯ CHI ĐOÀN KHU PHỐ VÀ TUYÊN DƯƠNG ĐOÀN CƠ SỞ, CHI ĐOÀN CƠ SỞ, CHI ĐOÀN MẠNH TIÊU BIỂU THEO TIÊU CHÍ “3 NẮM, 3 BIẾT, 3 LÀM”🛎🛎🛎

🗓 Chiều ngày 06/4/2021, Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình tổ chức chương trình tuyên dương Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, chi đoàn mạnh tiêu biểu theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” và đối thoại giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn với 117 Bí thư chi đoàn khu phố trên địa bàn quận. Đến tham dự chương trình có đồng chí La Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Công nhân lao động Thành đoàn; đồng chí Phan Lê Huy Hoàng, Quận ủy viên, Bí thư Quận đoàn Tân Bình.

📊 Tại Hội nghị đối thoại, Đ/c Đoàn Long – UVBCH, Phó Ban MT.ANQP.ĐBDC đã báo cáo về tình hình thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các chi đoàn khu phố trong thời gian. Ban Thường vụ Quận Đoàn cũng đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải đáp thắc mắc các nội dung được tổng hợp thông qua phiếu khảo sát trực tuyến và 35 ý kiến phát biểu tại Hội nghị về những khó khăn trong hoạt động của từng Chi đoàn khu phố như: việc thiếu cơ sở vật chất trong việc sinh hoạt; hình thức sinh hoạt chưa tạo được sức hút đối với thanh niên; công tác tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn vẫn còn hạn chế do thiếu kỹ năng về công tác thanh vận, địa bàn phức tạp khó tiếp cận; tình hình đoàn viên chi đoàn khu phố; chế độ chính sách của các đồng chí bí thư chi đoàn khu phố; công tác tạo nguồn kết nạp đoàn viên tại chi đoàn khu phố còn gặp nhiều khó khăn; việc phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú; đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho hoạt động của chi đoàn;…

📌 Kết luận hội nghị, Đồng chí Phan Lê Huy Hoàng, Quận ủy viên, Bí thư quận đoàn Tân Bình cũng đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp để nâng chất cho các hoạt động do Quận Đoàn tổ chức; định hướng cho các Bí thư Chi đoàn Khu phố những cách làm hay, thiết thực để tăng cường hiệu quả công tác Đoàn tại địa phương. Đồng thời sẽ chỉ đạo Ban Thường vụ quận đoàn Tân Bình tập trung trong thời gian tới đổi mới đa dạng nhiều mô hình, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn đặc biệt là chi đoàn khu phố.
🏵 Trong dịp này, Ban Thường vụ Quận đoàn đã tổ chức tuyên dương, trao khen thưởng cho 47 cơ sở đoàn, chi đoàn (trong đó có 13 đoàn cơ sở; 02 chi đoàn cơ sở; 32 chi đoàn trực thuộc cơ sở đoàn) đạt danh hiệu Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở, chi đoàn mạnh tiêu biểu theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”
.      

Trả lời