Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đoàn phường 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022.

>>> Nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn phường 2 đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.
————-
– Vào sáng ngày 21.6, Đoàn phường 2 đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường 2, nhiệm kỳ 2017 – 2022, giai đoạn 2017 – 2020 .
– Đến tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thuận An – Phó Bí thư Quận Đoàn, Giám đốc nhà thiếu nhi; Đồng chí Thái Hồ Kim Long – UV. BTV, trường ban tổ chức quận Đoàn; Đồng chí Trần Hồng Vân – Phó Bí thư TT Đảng ủy phường, chủ tịch HĐND và các đồng chí UV BCH Đoàn phường, Bí thư, Phó Bí thư các chi đoàn trực thuộc.
– Hội nghị đã thông qua báo cáo kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn phường 2 nhiệm kỳ 2017 – 2022, giai đoạn 2017 – 2020; báo cáo kiểm điểm BCH Đoàn phường giai đoạn 2017 – 2020 và phương hướng, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn phường 2 nửa cuối nhiệm kỳ, giai đoạn 2020-2022 cũng như tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Văn kiện Hội nghị, các hệ thống chỉ tiêu, công trình thanh niên nhiệm kỳ và tổ chức tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong nửa đầu nhiệm kỳ 2017-2022.
– Bên cạnh đó, Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất nhân sự BCH Đoàn phường mới. Xin chúc mừng các đồng chí đã nhận được sự tín nhiệm:
– Đ/c Đào Vũ Thành giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường.
– Đ/c Trần Thị Ngọc Hạnh giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường.
– Đ/c Trần Thị Kim Nga giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường.
💙💙💙 Đồng thời, BCH Đoàn phường cũng đã được nghe phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Thuận An – Phó Bí thư Quận Đoàn, Giám Đốc Nhà Thiếu nhi Quận và Đồng chí Trần Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhằm cụ thể hóa các nội dung, hệ thống chỉ tiêu và công trình thanh niên của Đoàn phường trong giai đoạn 2020 – 2022.

Trả lời