HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN KHU VỰC TRƯỜNG HỌC NĂM 2017 – 2018

Ngày 28/09/2018, Quận Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm 2017 – 2018 tại nhà truyền thống Quận Đoàn.

Hội nghị nhằm điểm lại những thành quả đã đạt được và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trong năm học vừa qua, định hướng chương tình công tác năm học 2017 – 2018. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Trong hội nghị, các thành viên đã đóng góp ý kiến , khó khăn trong công tác năm 2017 – 2018 cũng như những vấn đề cần thiết cho dự thảo Công tác tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm 2018 – 2019.

Một vài hình ảnh hội nghị:

IMG 4681

IMG 4684

IMG 4685

IMG 4692

IMG 4701

IMG 4713

IMG 4730

IMG 4738

IMG 4743

Trả lời