HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHI ĐOÀN KHU PHỐ, ẤP GIAI ĐOẠN 2020 – 2022.

Ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 64-KH/ĐTN-BTC về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2020 – 2022. Tham dự hội nghị có: Đồng chí Phạm Thị Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Đồng chí Phan Lê Huy Hoàng – Quận ủy viên, Phó Bí thư Quận Đoàn cùng Ban Thường vụ Quận Đoàn, cấp ủy Đảng phụ trách công tác thanh niên, thường trực Đoàn 15 phường và đại diện 117 chi đoàn khu phố trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, đồng chí Phan Lê Huy Hoàng – Quận ủy viên, Phó Bí thư Quận Đoàn đã thông tin Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2019 – 2022, Kế hoạch 242-KH/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC ngày 17/7/2020 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2020 – 2022 và các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch số 64-KH/ĐTN-BTC của Ban Thường vụ Quận Đoàn về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố, ấp giai đoạn 2020 – 2022.
Qua triển khai, hội nghị đã thảo luận, nhận định, đánh giá tình hình hoạt động các chi đoàn khu phố trong giai đoạn hiện nay và đã đề ra nhiều ý kiến, giải pháp để thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Chi đoàn khu phố.
Hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản cho biết 'DANG $ QUAN BINH BINH HOI NGH! TRIEN KHAI KE HOACH THUC HIEN CÁ CHAT LUONG HOAT DONG CUA GIAI DOAN 2020 HÁP NANG CAD KHU PHÔ năm 2020'
Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, trên sân khấu và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người trên sân khấu và trong nhà Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
Hình ảnh có thể có: 5 người
Hình ảnh minh họa
BQĐ

Trả lời