Phường 11: Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 25/7/2020 Tổ chức hội thi Tìm hiểu Biến đảo Việt Nam, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với sự tham gia của 180 Đoàn viên. Qua hội thi các bạn đoàn viên đã trải qua 04 bảng với nhiều kiến thức bổ ích.

 

 

Trả lời