Hội thi trực tuyến ” Tìm hiểu lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 90 năm Ngày thanh lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sáng 07/03/2021 Đoàn Phường 14 đã tổ chức hội thi trực tuyến trên ứng dụng Kahoot tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp các bạn đoàn viên, hội viên hiểu hơn về Tổ chức Đoàn và các công tác Đoàn.

Trả lời