Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”

🎀Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam”, sáng ngày 24/01/2021, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Đoàn Thanh niên phường và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Phường 12 quận Tân Bình phối hợp đơn vị Satra Food tổ chức bán hàng bình ổn giá “Đưa hàng Việt đến với người lao động” tại Chung cư Hoàng Hoa Thám Phường 12 Tân Bình.
🍀Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 50 lượt thanh niên công nhân, người dân đến tham quan và mua sắm.
🎉🎉🎉Đây là hoạt động phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
– Đoàn Phường 12 –

Trả lời