Hưởng ứng hoạt động cao điểm hưởng ứng kỷ niệm 20 năm thực “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6/2001 – 26/6/2021).

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của đoàn viên, thanh niên và người dân về tác hại của ma túy, Ban Thường vụ Quận Đoàn Tân Bình tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về tác hại ma túy và Luật phòng, chống ma túy” năm 2021.
🕝 Thời gian tham gia thi: từ ngày 21/6/2021 đến 17g00, ngày 25/6/2021.
📌 Hình thức thi các bạn lick vào link để đăng ký tham gia: https://forms.gle/eexMyTCvw8RhBPdR6. Hoặc quét mã QR code trên infographic để tham gia.
#20namthuchien #Thanghanhdongphongchongmatuy
#Ngaytoandanphongchongmatuy
#congtacgiaoduc
#kynghihongqtb2021
#muahexanhqtb2021
#hoaphuongdoqtb2021
#hanhquanxanhqtb2021 

Trả lời