|HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 9/11/2020|

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng ngày 9.11, Quận Đoàn Tân Bình phối hợp với Phòng Tư pháp, Ban chỉ huy Quân sự Quận, Ban Chỉ huy Công an Quận  tổ chức Hội nghị “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với chủ đề : “Những quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự và căn cước công dân” nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.  Trong hội nghị, đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tìm hiểu về Luật Căn cước công dân và Luật nghĩa vụ quân sự.

 

Trả lời