Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giai đoạn 2011 - 2015

Nguồn tin: Ban thường vụ Quận Đoàn