Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngKẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN TÂN BÌNH LẦN IX (2012 – 2017)

Gửi lên: 18/09/2012 11:33, Người gửi: thuhoa1989, Đã xem: 818

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BCH QUẬN TÂN BÌNH

***

Số  40   /KH - ĐTN

 

 

 

    Tân Bình, ngày 5 tháng 9 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH QUẬN TÂN BÌNH

LẦN IX (2012 – 2017)

 

I. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU:

1. Muïc ñích:

- Tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể Đoàn viên, hội viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Tân Bình lần IX (2007 - 2012);

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị lớn trong Đoàn viên nhằm cụ thể hóa các nội dung của văn kiện thành chương trình hành động cụ thể.

2. Yeâu caàu:

- Hình thức tuyên truyền phong phú, đối tượng rộng rãi, thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên quan tâm tìm hiểu.

            - Phương châm “Tiết kiệm – Sâu rộng – Hiệu quả”.

 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI:

- Các kết quả đạt được trong báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ VIII (2007 - 2012).

- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2012 – 2017: mục tiêu, khẩu hiệu hành động, các chương trình hành động cụ thể, giải pháp thực hiện, công trình thanh niên, các chỉ tiêu chủ yếu.

- Danh sách ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, Thường trực Quận Đoàn nhiệm kỳ mới.

 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI:

1.  Đối với Cán bộ Đoàn:

Ban Thường vụ Quận Đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TP.HCM quận Tân Bình lần thứ IX (2012 - 2017) dành cho cán bộ Đoàn trên địa bàn quận.

            1.1. Hình thức: tổ chức 02 lớp tập trung, báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề; học viên trao đổi, thảo luận nội dung các chuyên đề Nghị quyết Đại hội, viết thu hoạch.

 

            1.2 Thời gian :

- Lớp thứ 1: vào ngày 03/10/2012(Thứ tư)

- Lớp thứ 2 (lớp vét): dự kiến ngày 28/10/2012 (Chủ nhật)

1.3 Địa điểm:Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận

(Số 1129/          Lạc Long Quân, P.9 , Q.Tân Bình)

1.4. Đối tượng:

            - Ban Chấp hành Quận Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Ban Chấp hành cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn.

- Ban Chấp hành Chi đoàn bộ phận.

 

2. Đối với Đoàn viên, thanh niên:

            Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở thiết kế đa dạng hoá hình thức triển khai học tập, quán triệt đến từng đoàn viên, thanh niên, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

            2.1. Thời gian: tập trung cao điểm từ tháng 10/2012 đến hết tháng 25/3/2013.

            (Riêng đối với khu vực trường học, thời điểm tổ chức đến 30/12/2012).

            2.2. Hình thức:

            - Học tập trung, nghe báo cáo nhanh các chuyên đề, xem phim tư liệu về Đại hội, tổ chức tọa đàm, trao đổi, viết thu hoạch…

            - Tuyên truyền, giới thiệu và trao đổi tại sinh hoạt chi đoàn, phát động thi tìm hiểu, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, bản tin, tờ gấp,…Khuyến khích và hướng dẫn đoàn viên đọc trên các báo, tạp chí, bản tin, website của Quận Đoàn…

 

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban tổ chức:

- Đ/c Phạm Trường Hải                     Bí thư Quận Đoàn                              Trưởng ban

- Đ/c Tôn Nữ Hồng Châu                  Phó bí thư                                           Phó ban

- Đ/c Phan Ngọc Tâm                        UVTV Quận Đoàn                              Thành viên

- Đ/c Du Hồng Phúc              UVTV Quận Đoàn                              Thành viên

- Đ/c Bùi Hoàng Lộc             UVTV Quận Đoàn                              Thành viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Anh           Chánh Văn phòng Quận Đoàn           Thành viên

2. Phân công thực hiện:

2.1. Cấp quận:

- Ban hành Văn kiện chính thức, Đề cương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình lần IX (2012 - 2017); cung cấp tài liệu cần thiết cho các cơ sở Đoàn.

- Tổ chức tập huấn, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn.

- Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội cấp quận.

            - Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đoàn tham gia tích cực hội nghị triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình theo thời gian và tiến độ đã được xác định.

            - Thành lập các tổ công tác đi kiểm tra và hướng dẫn việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình.

           

2.2. Cấp cơ sở:

            - Xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tân Bình đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị. Đối với Đoàn cơ sở trực thuộc Quận Đoàn gửi kế hoạch về Văn phòng Quận Đoàn, hạn chót ngày 30/9/2012.

-Tùy vào đặc thù, điều kiện riêng của từng cơ sở Đoàn để tổ chức các hình thức tuyên truyền phong phú, sáng tạo, thu hút rộng rãi Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động cụ thể ở cơ sở.

- Cung cấp tài liệu tuyên truyền tới chi đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên.

- Theo dõi, kiểm tra đánh giá việc triển khai học tập Nghị quyết ở cơ sở.

            - Tổng kết, báo cáo kết quả đợt triển khai Nghị quyết về Văn phòng Quận Đoàn trước 30/3/2013.

 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Tháng 9/2012: xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết, thông qua Ban thường vụ quận Đoàn, triển khai Văn kiện, đề cương tuyên truyền đến các cơ sở Đoàn.

- Ngày 3/10/2012: tổ chức Hội nghị quán triệt cấp quận.

            - Từ tháng 10/2012 đến tháng 3/2013: Hội nghị do cơ sở Đoàn tổ chức để tiển khai đến từng chi đoàn, đoàn viên, thanh niên về Nghị quyết Đại hội

            - 30/3/2013: Cơ sở tổng kết, đánh giá và gửi báo cáo về Văn phòng Quận Đoàn.

 

 

* Nơi nhận:

- TĐ: VP, Ban TG, Ban ANQP – ĐBDC, đ/c Thắng;

- QU: TT, VP, Ban DV, Ban TG, đ/c Thúy;

- UB: TT, VP, đ/c Hồng;

- Các cấp ủy Đảng;

- BTV.QĐ;

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

Bí thư

 

 

                                                 (đã ký)

 

 

Phạm Trường Hải

 

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 18/09/2012 11:33
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  31
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 1131
 • Tháng hiện tại: 1131
 • Tổng lượt truy cập: 2358547