Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngKế hoạch chỉ đạo bình chọn và tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp Chủ đề : “Làm theo lời Bác - Măng non sẵn sàng"

Gửi lên: 09/05/2012 11:10, Người gửi: ShinMi, Đã xem: 1219

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH QUẬN TÂN BÌNH

***

Số :        /KH-ĐTN

 

 

Tân Bình, ngày 26 tháng 04 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Chỉ đạo bình chọn và tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ các cấp

Chủ đề : “Laøm theo lôøi Baùc – Maêng non saün saøng”

 

            Thực hiện theo chương trình năm của Ban thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2012.

Căn cứ chương trình công tác năm 2012 cuả Ban chấp hành Quận Đoàn Tân Bình; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2011 - 2012 với chủ đề “Làm theo lời Bác – Măng non sẵn sàng”;

Ban thường vụ Quận Đoàn tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2012 với nội dung như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

            1. Mục đích :

- Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2012); Kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012) 71 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2012) và đặc biệt chào mừng Đại hội Đòan TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

            - Tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, tham gia tốt công tác Đội và phong trào thiếu nhi với chủ đề “Làm theo lời Bác – Măng non sẵn sàng”.

            - Khẳng định sự trưởng thành của lớp măng non thành phố Bác Hồ và sự vững mạnh của tổ chức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

            2. Yêu cầu:

            ­- Việc tiến hành bình chọn các gương điển hình phải dựa trên kết quả học tập, quá trình phấn đấu của Đội viên, nhi đồng và kết qủa thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên theo chỉ tiêu phân bổ.    

            - Đảm bảo chương trình diễn ra với phương châm :

Trang trọng – Hiệu quả – Tiết kiệm

II. NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH BÌNH CHỌN :

1. Tổ chức Liên hoan Cháu ngoan Bác Hồ tại các Liên đội:

* Tiêu chuẩn :

            1.1 Đối với Nhi đồng:

- Thực hiện tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy, tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng tích cực. Biết lễ phép, vâng lời người lớn. Chấp hành tốt nội qui nhà trường.

- Có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn cùng học tập.

            - Sinh hoạt Sao theo đúng quy định đối với nội dung phong phú, có phụ trách Sao giúp đỡ thường xuyên.

            - Có quá nửa số bạn trong Sao bình chọn đạt danh hiệu “Cháu Ngoan Bác Hồ”.

 

            1.2 Đối với đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh:

- Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ, xếp loại đạo đức tốt.

- Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, xếp loại học lực học kì I từ tiên tiến trở lên và có tiến bộ trong học kỳ II.

- Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, chấp hành tốt nội quy trường lớp; tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

- Tham gia đầy đủ có hiệu quả các hoạt động của nhà trường và các phong trào của Đội tổ chức.

- Thực hiện tốt Chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận từ 3 chuyện hiệu trở lên.

- Có quá nửa số bạn trong chi đội bình chọn đạt danh hiệu “Cháu Ngoan Bác Hồ”.

+ Riêng đối với Cháu Ngoan Bác Hồ được tuyên dương cấp quận và tương đương, ngoài những tiêu chuẩn như trên thì phải được xếp loại đạo đức tốt, xếp loại văn hóa học kỳ II loại giỏi, thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên được công nhận từ 5 chuyên hiệu trở lên. Phải là các cá nhân tiêu biểu trong học tập và trong các hoạt động phong trào tại Chi đội, Liên đội được Chi đội, Liên đội bình chọn và giới thiệu.

 

            2. Qui trình bình chọn:

            2.1 Cấp Chi đội, Liên đội tiến hành theo qui trình:

            - Chi đội bình chọn, góp ý từng bạn và tiến hành biểu quyết bằng cách giơ tay.   - Ban chỉ huy Liên đội và phụ trách Đội thông qua sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên chủ nhiệm, phụ trách thiếu nhi và lập danh sách đề nghị Ban Chấp hành Đoàn phường, công nhận và gởi báo cáo về Hội đồng Đội quận.

            - Thời gian bình chọn và tổ chức liên hoan từ ngày 15/4/2012 đến hết ngày 15/5/2012. Đề nghị các Liên đội trước khi tổ chức Liên hoan gửi kế họach và thư mời trước 3 ngày về Hội đồng Đội Quận.

 

            2.2 Ban chấp hành Đoàn phường: Xem xét công nhận trên cơ sở đề nghị của Ban chỉ huy Liên đội và phụ trách Đội tại cơ sở. Kiểm tra qui trình bình chọn và ra quyết định trao giấy công nhận.

            Lưu ý : Trong bình chọn phải tôn trọng ý kiến của các em. Phụ trách Chi đội và Tổng phụ trách Đội hướng dẫn tiêu chuẩn và cách bình chọn để các em chủ động và tổ chức thực hiện tại Chi đội, Liên đội.

 

3. Công nhận :

            - Các liên đội lập danh sách và gửi về Ban Chấp hành Đoàn phường để được cấp giấy công nhận (theo mẫu qui định chung của Hội đồng Đội thành phố ).

 

4. Về việc đăng ký giấy công nhận, huy hiệu CNBH, Dũng sĩ nhỏ cần kiệm.

* Giấy công nhận : + Cháu ngoan Bác Hồ : 800đ/tờ

                                             + Dũng sĩ nhỏ cần kiệm : không tính phí.

* Huy hiệu CNBH (tráng keo) : 8.000đ/cái.

- Các đơn vị đăng ký (theo mẫu) bằng email hoidongdoitanbinh@yahoo.com họăc văn bản và gửi về Hội đồng Đội Quận  truớc ngày 07/05/2012 cho đ/c Phan Ngọc Tâm (0902989369).

 

Stt

Nội dung

Thuyết minh

Số lượng

01

Giấy công nhận

Cháu ngoan Bác Hồ

 

Dũng sĩ nhỏ cần kiệm

 

02

Huy hiệu CNBH

Tráng keo

 

 

2. Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp Quận :

* Thời gian – Địa điểm – Nội dung :

            a. Thời gian: (dự kiến)

            - Từ 6g00 đến 11g30 ngày 26/05/2010 (Thứ bảy)

            b. Địa điểm : Nhà Thiếu Nhi Tân Bình (194 Âu Cơ, Phường 10 Q.Tân Bình)

            c. Nội dung chương trình :

            - Tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Kim Đồng.

            - Tổ chức tuyên dương, giao lưu CNBH tiêu biểu.

            - Đăng quang Olympic chuyên hiệu.

            - Tổ chức tham quan và trao tặng công trình măng non “Góp đá xây Trường Sa” tại báo Tuổi Trẻ và một số công trình trọng điểm của thành phố

           - Tổ chức các họat động vui chơi tại công viên nước Đại thế giới.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

            1.Thành lập Ban tổ chức:

    - Đ/c Tôn Nữ Hồng Châu              Phó Bí thư  Quận đoàn                         Trưởng ban

    - Đ/c Nguyễn Văn Hải                   UVTV, Chủ tịch Hội đồng Đội           Phó ban TT

    - Đ/c Nguyễn Thanh Tần                Trợ lý thanh niên Phòng Giáo dục      Thành viên

    - Đ/c Du Hồng Phúc                      Phó CT Hội đồng Đội                          Thành viên.

    - Đ/c Nguyễn Thành Đức Quốc    Trưởng khoa PP Đội NTN                   Thành viên

                                                             - Đ/c Lê Phi Yến                                  UVTV, Trưởng ban tổ chức QĐ                                                         Thành viên

    - Đ/c Phan Ngọc Tâm                    Cán bộ Hội đồng Đội                           Thành viên.

    - Đ/c  Nguyễn Thị Thu                   Cán bộ Quận đoàn                                Thành viên.

     - Mời các đồng chí là cụm trưởng, cụm phó tham gia ban tổ chức với tư cách thành viên.

2. Phân công thực hiện :

a. Quận Đòan – Hội đồng Đội :

- Thiết kế chương trình, kịch bản.

- Dự trù kinh phí.

- Tổng hợp danh sách.

- Chuẩn bị khen thưởng, cơ sở vật chất cho Liên hoan.

            b. Nhà thiếu nhi :

            - Hỗ trợ địa điểm, âm thanh, sân khấu, phông lễ, MC.

            c. Liên đội :

            - Căn cứ vào số lượng và phân bổ của Quận, các Liên đội tiến hành bình chọn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp Quận, lập danh sách theo mẫu và gởi về cho Hội đồng Đội Quận hạn chót ngày 15/5/2012.

Stt

Họ và tên

Liên đội

Chi đội

Nhóm đại biểu

Ghi chú

01

 

 

 

 

 

 

 

d. Tiến độ thực hiện :

            - Ngày 26/04/2012    : Lập kế họach và thông qua Ban thường vụ.

            - Ngày 02/05/2012     : Triển khai kế hoạch.

            - Ngày 15/05/2012     : Hạn chót tổ chức Liên hoan CNBH cấp Liên đội và danh sách đại biểu từ Liên đội,.

            - Ngày 26/05/2012     : Tổ chức Đại hội cấp Quận (dự kiến).

            - Ngày 28/05/2012     : Họp rút kinh nghiệm.

            Trên đây là kế họach chỉ đạo công tác bình chọn và tổ chức Đại hội CNBH các cấp Ban thường vụ Quận Đoàn  đề nghị Đoàn phường, các Chi Đoàn trường học chỉ đạo các Liên Đội  thực hiện tốt kế hoạch này.

 

* Nơi nhận:

      - TĐ: VP, Ban thiếu nhi, đ/c Thúy;

      - QU: TT, VP, BDV, đ/c Kim Thúy;

      - UB: TT, VP, đ/c Hồng (P.CT);

      - Lãnh đạo Phòng GD-ĐT;

      - BTV Quận đoàn;

      -  NTN, TLTN PGD;

      - Đảng Ủy 15 Phường, BGH;

      - Đoàn 15 Phường;

      - Liên đội;

      - Lưu.

                                                              - Ban giám hiệu các trường TH, THCS;

TM. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN

Phó Bí thư

 

 

 

 

Tôn Nữ Hồng Châu

 

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 04/07/2012 08:43
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  41
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 8
 • Hôm nay: 1165
 • Tháng hiện tại: 61166
 • Tổng lượt truy cập: 2352980