Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngTHÔNG BÁO Về việc họp xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú năm 2013 cho Đảng xem xét kết nạp năm 2014

Gửi lên: 10/12/2013 16:27, Người gửi: phuong quynh, Đã xem: 1203

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH

                          BCH QUẬN TÂN BÌNH

                                            ***

                                 Số: 126/TB-ĐTN                                   Tân Bình, ngày 10  tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Về việc họp xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú năm 2013

cho Đảng xem xét kết nạp năm 2014

 

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-ĐTN ngày 02/01/2009 của BTV Quận Đoàn về quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp;

Nhằm đảm bảo tiến độ họp xét, giới thiệu Đoàn viên ưu tú năm 2013 được thuận lợi và đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

1.         Dựa trên kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên của chi đoàn, BCH Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở tiến hành họp xét, giới thiệu Đoàn viên ưu tú năm 2013 cho Đảng xem xét kết nạp phải đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/07/2008 (70% Đảng viên mới được kết nạp từ Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và 35% Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trên tổng số Đoàn viên ưu tú được giới thiệu). Đồng thời, rà soát lại số đoàn viên ưu tú được công nhận năm 2012 nhưng chưa được kết nạp Đảng trong năm 2013, trong đó lưu ý:

- Nếu trong năm 2013, tiếp tục được đánh giá là đoàn viên xuất sắc thì chỉ lập danh sách đề nghị công nhận đoàn viên ưu tú năm 2013

- Năm 2012 được công nhận là đoàn viên ưu tú ,nhưng trong năm 2013 đoàn viên đó không đạt loại xuất sắc thì không được giới thiệu là đoàn viên ưu tú năm 2013.

2.         Đoàn viên ưu tú năm 2013 mới có phát sinh thì cho tiến hành làm bài viết cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (đính kèm gợi ý câu hỏi thu hoạch).

3.         BCH Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng nắm bắt rõ ràng tình hình lý lịch, lịch sử chính trị gia đình và bản thân của Đoàn viên ưu tú trước khi giới thiệu sang Đảng xem xét, kết nạp.

4.         Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ công nhận Đoàn viên ưu tú năm 2013 gởi về Ban Tổ chức Quận Đoàn chậm nhất ngày 24/12/2013 bao gồm:

- Công văn giới thiệu (có xác nhận của cấp ủy)

- Biên bản của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở về việc họp xét Đoàn viên ưu tú 2013

- Danh sách Đoàn viên ưu tú năm 2013 (theo mẫu và gởi kèm file danh sách bằng Excel về địa chỉ email: quandoantanbinh@yahoo.com.vn).

- Bài viết cảm nhận về Đảng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đoàn viên ưu tú mới phát sinh trong năm 2013.

Ban Thường vụ Quận đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn khẩn trương thực hiện và hoàn thành tốt hồ sơ về Ban Tổ chức Quận đoàn đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

                                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ

* Nơi nhận:                                                                                                PHÓ BÍ THƯ

- Cấp ủy cơ sở;

- Cơ sở Đoàn;                                                                                                              (Đã ký)

- Lưu                                                                                                                     

                                                                                                                                   

                                                                                                             Tôn Nữ Hồng Châu


                       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                 TP. HỒ CHÍ MINH - Q. TÂN BÌNH

                                            ***

BCH........................................................                   Tân Bình, ngày     tháng     năm 2013

 

DANH SÁCH

ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ NĂM 2013

GIỚI THIỆU KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2014

 

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn giáo

Địa chỉ

Trình độ

Đơn vị

Ghi chú

Nam

Nữ

HV

  CMNV

LLCT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Xác nhận của cấp ủy                                                             TM. BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                                              Bí thư

 

 

*Lưu ý:  

-         Đề nghị cơ sở ghi đầy đủ thông tin theo mẫu, cột nào không có thì gạch ngang (-).

-         Riêng cột ghi chú:

+ Nếu ĐVƯT phát sinh mới trong năm 2013 thì đánh dấu (X),

+ Nếu đạt danh hiệu ĐVƯT nhiều năm liền thì ghi rõ số năm đạt ĐVƯT và nêu  lý do tại sao chưa được xem xét kết nạp Đảng.

 

 
 

 

 


GỢI Ý CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ

 

Đ/c hãy chọn 3 trong 5 câu hỏi sau:

Câu 1:Trình bày quan điểm của đồng chí về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ XI.

Câu 2: Đồng chí có những giải pháp gì để cùng BCH cơ sở Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Tân Bình lần IX nhiệm kỳ 2012-2017

Câu 3: “Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh là bộ phận quan trọng trong công tác Đảng, là xây dựng Đảng trước 1 bước”. Đồng chí hãy phân tích & trình bày ý nghĩa đoạn trích trên. Liên hệ bản thân nếu được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 4: Đồng chí hãy trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức Cách mạng. Vì sao hiện nay Đảng ta chủ trương tích cực học tập, nỗ lực làm theo tư tưởng & tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Liên hệ bản thân.

Câu 5: Đồng chí hiểu như thế nào về phong cách Hồ Chí Minh? Từ phong cách của Hồ Chí Minh (phong cách tư duy, phong cách diễn đạt, phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt hằng ngày) đồng chí có liên hệ rút ra bài học gì cho bản thân.

 

* Lưu ý: Trình bày ít nhất 500 từ trên khổ giấy A4 hoặc giấy tập. Đề nghị các đồng chí khi làm bài không được sao chép. Bài viết giống nhau sẽ không đạt yêu cầu.

Tải về

Từ site Quận đoàn tân bình:
( Dung lượng: 51.50 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: N/A
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 10/12/2013 16:27
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  42
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 3
 • Khách viếng thăm: 1
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 138
 • Tháng hiện tại: 59352
 • Tổng lượt truy cập: 2351166