Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt Độngđề cương báo cáo tổng kết khối trường học, năm học 2011-2012

Gửi lên: 02/05/2012 13:52, Người gửi: phantam25386, Đã xem: 1335

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2011 – 2012

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – TP.HỒ CHÍ MINH

             QUẬN ĐOÀN TÂN BÌNH

                              ***                                                            Tân Bình, ngày…..tháng…..năm 2012

    BCH ĐOÀN TRƯỜNG………………….

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI

KHU HỌC TRƯỜNG HỌC; NĂM HỌC  2011 – 2012

 

I/ Đặc điểm tình hình: ( Báo cáo nhận định tình hình hoạt động phù hợp với từng đơn vị)

II/ Đánh giá thực hiện chương trình trọng tâm: Nhận định tình hình chung của đơn vị

III/ Nội dung và các giải pháp thực hiện có hiệu quả:

            1/ Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”: Ghi cụ thể các hoạt động trọng tâm mà Đoàn trường đã làm được, nhận định mặt tịch cực và hạn chế trong cuộc vận động này.

            - Các hoạt động gắn liền với phong trào “Học sinh 3 tích cực”: Báo cáo cụ thể công tác triển khai thực hiện, công tác kiểm tra và bình chọn tuyên dương các gương điển hình tiêu biểu.

            - Báo cáo mô hình hiệu quả tại đơn vị (nếu có).

            2/ Chương trình “Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Tân Bình”: Báo cáo cụ thể công tác thực hiện chương trình, ghi rõ nội dung chương trình, số liệu cụ thể, nhận định mặt tích cực và hạn chế trong việc thực hiện chương trình tại đơn vị.

 

A/ CÔNG TÁC GIÁO DỤC:

1/Giáo dục chính trị tư tưởng:  Báo cáo cụ thể các hoạt động trọng tâm tại đơn vị, nhận định kết quả hoạt động tại đơn vị theo chương trình công tác năm của đơn phù hợp với đặc thù điều kiện tại đơn vị. (Số liệu phong trào phải cụ thể và chính xác).

-         Mô hình hiệu quả của đơn vị (Nếu có)

2/Giáo dục truyền thống:  Báo cáo cụ thể các hoạt động trọng tâm tại đơn vị, nhận định kết quả hoạt động tại đơn vị theo chương trình công tác năm của đơn phù hợp với đặc thù điều kiện tại đơn vị. (Số liệu phong trào phải cụ thể và chính xác).

-         Mô hình hiệu quả của đơn vị (Nếu có)

3/Giáo dục đạo đức – lối sống:  Báo cáo cụ thể các hoạt động trọng tâm tại đơn vị, nhận định kết quả hoạt động tại đơn vị theo chương trình công tác năm của đơn phù hợp với đặc thù điều kiện tại đơn vị. (Số liệu phong trào phải cụ thể và chính xác).

-         Mô hình hiệu quả của đơn vị (Nếu có)

4/Giáo dục Pháp luật:  Báo cáo cụ thể các hoạt động trọng tâm tại đơn vị, nhận định kết quả hoạt động tại đơn vị theo chương trình công tác năm của đơn phù hợp với đặc thù điều kiện tại đơn vị. (Số liệu phong trào phải cụ thể và chính xác).

-         Mô hình hiệu quả của đơn vị (Nếu có).

·        Nhận định về công tác giáo dục:

 

B/ HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO :

1/ PHONG TRÀO XUNG KÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI:

1.1/ Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường:

-         Báo cáo cụ thể việc thực hiện hiệu quả phong trào “Dạy tốt – học tốt – tích cực nghiên cứu khoa học” trong nhà trường.

-         Các mặt nổi bật trong phong trào xung kích thực hiện nhiệm vụ trong nhà trường tại đơn vị, theo đặc thù của từng đơn vị.

-         Báo cáo phải có nhận định từng nội dung và số liệu cụ thể.

 

 

1.2/ Xung kích tình nguyện vì cộng đồng:

-         Báo cáo cụ thể việc thực hiện hiệu quả các ngày chủ nhật xanh, phát huy tinh thần tình nguyện trong học sinh.

-         Các mặt nổi bật trong phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

-         Báo cáo phải có nhận định từng nội dung và số liệu cụ thể.

 

1.3/ Xung kích Giữ gìn an ninh trật tự, chính trị xã hội:

-         Báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xoay quanh các nội dung: Chương trình hành động “Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới – hải đảo”, Chương trình “Sử ca học đường”, các chương trình “Phút truyền thống Đoàn”.

-         Các mặt nổi bật trong phong trào.

-         Báo cáo phải có nhận định từng nội dung và số liệu cụ thể.

1.4/ Xung kích cải cách hành chính:

1.5/ Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế:

 

2/ PHONG TRÀO “ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG MƯU SINH LẬP NGHIỆP”:

2.1/ Đồng hành với Thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn:

-         Báo cáo nhận định, các nội dung trọng tâm có số liệu cụ thể.

-         Công tác tham mưu và các chính sách liên quan đến học sinh.

2.2/ Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Báo cáo nhận định, các nội dung trọng tâm có số liệu cụ thể.

 

2.3/ Đồng hành với Thanh niên trong việc nâng cao kỹ năng thực hành xã hội:

-         Báo cáo việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư vấn tâm lý sức khỏe liên quan đến học sinh trong nhà trường.

-         Các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xa hội cho Đoàn viên thanh niên.

-         Báo cáo phải ghi nhận định và số liệu cụ thể theo từng trọng tâm hoạt động.

·        Nhận định về hoạt động phong trào:

 

C/ CÔNG TÁC TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ XÂY DỰNG ĐOÀN:

            1/- Công tác tập hợp thanh niên:

            2/- Xây dựng Đoàn về tư tưởng chính trị:

            3/- Xây dựng Đoàn về tổ chức:

            4/ Công tác chỉ đạo

D/ CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:

-         Công trình thanh niên các cấp

-         Báo cáo tình hình thực hiện công trình Thanh niên tại đơn vị.

-         Tổng số kinh phí thực hiện

E/ CHỈ TIÊU THỰC HIỆN: (Báo cáo rõ từng chỉ tiêu đã đạt được)

F/ NHẬN ĐỊNH – ĐÁNH GIÁ :

            1/ Mặt mạnh :

            2/  Mặt hạn chế :

            3/ Tự đánh giá phân loại:                         

Tải về

Từ site Quận đoàn tân bình:
( Dung lượng: 39.00 KB )

 • Phiên bản: N/A
 • Tác giả: Phantam
 • Website hỗ trợ: N/A
 • Cập nhật: 02/05/2012 13:52
 • Thông tin bản quyền: N/A
 • Đã tải về:
  73
 • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Số người truy cập

 • Đang truy cập: 5
 • Hôm nay: 140
 • Tháng hiện tại: 140
 • Tổng lượt truy cập: 2357556