Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2012

Đăng lúc: Thứ tư - 30/05/2012 02:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Cao Thảnh
      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           PHƯỜNG 9                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phường 9, ngày 29 tháng 5 năm 2012

      BCĐ SINH HOẠT HÈ                                                  

       Số  : …../ KH-UBND                                   

 

KẾ  HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2012

Chủ đề:“Thiếu nhi thành phố anh hung – Học tập và làm theo lời Bác”

 

              Căn cứ kế hoạch 74-KH/UBND ngày 28 tháng 5 năm 2012 của UBND Quận Tân Bình về việc tổ chức hoạt động hè năm 2012.

              Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trong mùa hè năm 2012, Ủy ban nhân dân phường 9 chỉ xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động hè năm 2012 như sau:  

I/- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

                 1/Mục đích:

-    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng, Đoàn cho thanh thiếu nhi thông qua các ngày lễ như: 122 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2012).

-    Thông qua hoạt động tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc. Qua đó thu hút, tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư, góp phần tạo môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh. Giáo dục các em phát triển toàn diện trở thành con ngoan, trò giỏi đội viên tốt. Cháu ngoan Bác Hồ.

-    Huy động mọi lực lượng và cơ sở vật chất tham gia hoạt động hè, góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

-    Tuyên truyền sâu rộng trong thanh thiếu nhi về ý nghĩa và nội dung thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  Qua đó, giáo dục vận động các em thiếu nhi ý thức bảo vệ môi trường và loại bỏ các hành vi: xả rác, khạc nhổ, chửi thề, tiểu tiện ăn mặc hở hang nơi công cộng.

                 2/ Yêu cầu:

-    Triển khai và thực hiện thống nhất trong toàn phường.

-    Sử dụng các công viên, điểm sinh hoạt văn hoá, trường học làm nơi sinh hoạt định kỳ cho các em.

-    Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phải phù hợp với thanh thiếu nhi và đảm bảo phương châm “Thiết thực – Hiệu quả – An toàn – Tiết kiệm”.

II/- CHỦ ĐỀ - ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN :

1.      Chủ đề: “Thiếu nhi thành phố anh hùng – Học tập và làm theo lời Bác”

  2.Đối tượng:

a. Đối tượng được tham gia:Bao gồm các em thiếu niên - nhi đồng, học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, trung học Phổ Thông.

b. Tập thể, cá nhân thực hiện công tác chăm lo thiếu niên – nhi đồng:

- Các ban ngành, đoàn thể phường, nhà trường, gia đình, các tổ chức chính trị, xã hội.

- Thanh niên tình nguyện, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên lực lượng vũ trang, phụ trách đội trên địa bàn phường.

3. Thời gian: Tổ chức hoạt động hè từ 01/6/2012 đến 10/8/2012.

III/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

     1. Công tác tuyên truyền, giáo dục thiếu niên, nhi đồng về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, tuyên truyền pháp luật:

       - Triển khai thực hiện tuần lễ “Thiếu nhi với cội nguồn dân tộc“ diễn ra từ ngày 8/6 đến 14/6/2012 với các nội dung: “Hành trình đến với bảo tàng“ tham quan các di tích lịch sử, di tích văn hoá, bảo tồn, bảo tàng lồng ghép với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2012), kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2012), đẩy mạnh các hoạt động làm theo 5 điều bác Hồ dạy.

       - Tổ chức tháng hành động “ Vì trẻ em“ với các nội dung vui chơi giải trí an toàn lành mạnh và tăng cường sự tham gia tích cực của trẻ, vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người lớn trong việc tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tập trung nâng chất hoạt động CLB  ông bà cháu trong tổ chức các buổi sinh hoạt hè, phát huy truyền thông gia đình trong quá trình rèn luyện.

       - Tổ chức các chương trình ”về nguồn“, ”đền ơn đáp nghĩa“, uống nước nhớ nguồn, thăm viếng gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công cách mạng nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

       - Ban chỉ đạo hè Phường và các khu phố tuyên truyền đến phụ huynh học sinh nhận thức được tầm quan trọng của công tác sinh hoạt Hè, phối hợp với địa phương và gia đình trong việc giáo dục toàn diện và chăm lo nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thiếu nhi.

       - Tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống của thanh thiếu nhi, rèn luyện nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, ý thức chấp hành pháp luật, tuyên truyền các luật cơ bản: luật giao thông, luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, các nghị định, qui định liên quan đến trẻ em… và hướng dẫn các em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, luật bảo vệ môi trường, luật phòng cháy, chữa cháy...

       - Vận động các em đóng góp sách, báo, truyện thiếu nhi bổ sung cho “Tủ sách thiếu nhi“ tại phường. Tổ chức các điểm đọc sách tại khu phố, Phường, điểm sinh hoạt cộng đồng… phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và trường học trong việc mở cửa thư viện phục vụ thiếu nhi đến tham gia đọc sách trong hè.

          2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, phát động phong trào rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khoẻ, thể chất cho thanh thiếu niên - nhi đồng, định hướng cho thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, xây dựng thành phố xanh – sạch - đẹp:

       Tuần lễ “Cùng nhau vui khỏe“ từ ngày 11/7/2012 – 17/7/2012

       Trọng tâm: Gắn hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi với rèn luyện kỹ năng, tập trung tổ chức các chương trình trại dã ngoại, hướng các hoạt động cho thiếu nhi đến thiên nhiên, tổ chức các hoạt động cho các em bảo vệ môi trường.

       - Tuyên truyền, hướng dẫn cho các em thiếu nhi thực hiện tốt phong trào “Việc tốt ở nhà“ nhằm tạo điều kiện cho các em thiếu nhi tham gia những việc làm vừa sức giúp đỡ gia đình, giáo dục các đức tính hiếu thảo, kính trọng, lễ phép với người lớn, giúp đỡ người già yếu, tàn tật, biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với bạn bè, chăm chỉ học tập rèn luyện thân thể.

       - Giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí để các em thiếu nhi tham gia tiết kiệm, tương trợ bạn nghèo, vận động sách giáo khoa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn miền biên giới, thiếu nhi vùng sâu vùng xa ở các tỉnh lân cận.

       - Tổ chức các đợt tuyên truyền vận động “Vì hè phố xanh – sạch – đẹp“ đến từng hộ gia đình, các tụ điểm buôn bán, các nhóm chợ… trồng cây xanh góp phần xây dựng Thành Phố xanh – sạch – đẹp, tuyên truyền khẩu hiệu, thông điệp, hoá trang theo các chủ đề bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu.

       - Tổ chức các hoạt động trồng cây nhớ ơn Bác trồng cây xanh tại công viên, trường học, khu di tích lịch sử, di tích văn hoá trên địa bàn, tổ chức diễn đàn gặp gỡ trao đổi các cấp chính quyền với thiếu nhi để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất thiết thực.

       - Ban chỉ đạo hè phường và khu phố xây dựng các sân chơi sinh hoạt hè, các hoạt động định kỳ thường xuyên đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh , bổ ích trong dịp hè như: liên hoan, hội trại, các hội thi, hội diễn văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan, du khảo, về nguồn, đố vui, ngày hội... tại các điểm sinh hoạt khu phố.

       3. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc thù:

       - Từ ngày 1/6/2012 – 9/6/2012: Tuần lễ “Vì bạn nghèo“

       Trọng tâm: đầu tư chăm lo và tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi khu vực địa bàn dân cư, tổ chức nhiều hoạt động kết nối giáo dục ý thức giúp đỡ chia sẽ thiếu nhi với các bạn có hoàn cảnh đặc biệt.

       - Khảo sát tình hình trẻ em có hoàn cảnh dặc biệt khó khăn cần giúp đỡ trên địa bàn phường, triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

       - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ... như trao học bỗng, xây dựng nhà tình bạn, nhà tình thương, hỗ trợ điều kiện dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em đường phố, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, trẻ em nhà mở, mái ấm tình thương được đến trường học tập.

       - Vận động các em thiếu nhi nguyên góp đồ chơi, sách giáo khoa, áo trắng, tập trắng, dụng cụ học tập tặng thiếu nhi nghèo.

       - Tổ chức các diễn đàn, gặp gỡ trao đổi giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với thiếu nhi tiêu biểu “lắng nghe tiếng nói trẻ em“ để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của trẻ em, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em qua đó có những giải pháp và hành động cụ thể.

       - Tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, từng bước đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt hè trên địa bàn phường, hiện đại hóa phương thức hoạt động của Website, blog, các diễn đàn trao đổi thông tin; định hướng, giúp đỡ và khuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh.

            - Kiểm tra giám sát và xử lý kịp thời việc sử dụng lao động trẻ em nhằm ngăn chặn việc lạm dụng bóc lột sức lao động, hành hạ, ngược đãi trẻ em, định hướng, giúp đỡ và khuyến khích thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh.

            4. Phát huy vai trò và nâng chất lượng hoạt động của thiếu nhi và lực lượng phụ trách thiếu nhi trong hè:

            - Tổ chức tập huấn bồi dưỡng lực lượng phụ trách hè, nắm bắt hiểu tâm lý trẻ em, phương pháp sinh hoạt, hoạt động theo nhóm, kỹ năng quản trò, sinh hoạt tập thể, kỹ năng tổ chức các trò chơi… cho lực lượng phụ trách hè khu phố.

       5. Các hoạt động tình nguyện:

       - Các chi đoàn khu phố và trường học vận động đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành lập các đội hình tình nguyện trong dịp hè, tham gia giải quyết các vấn đề của xã hội như đội hình ánh sáng văn hoá hè; tập trung các hoạt động gắn đối tượng thiếu nhi thực hiện chủ đề “Năm an toàn giao thông“ và xây dựng nếp sống mỹ quan đô thị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư“, tổ chức ngày tình nguyện “Vì khu phố ấp an toàn, sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình“ gắn với các hoạt động vệ sinh môi trường, giải quyết các điểm nóng về trật tự giao thông, tuyên truyền ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tích cực hỗ trợ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường tổ chức sinh hoạt hè.

            - Giao nhiệm vụ cho Đoàn Thanh niên và Hội LHTN tổ chức thực hiện tốt 3 chiến dịch tình nguyện hè:

                 + Chiến dịch “Hoa Phượng Đỏ

                 + Chiến dịch “Mùa Hè Xanh

                 + Chiến dịch “ Hành quân Xanh

IV/- CHỈ ĐẠO VÀ TỔ  CHỨC THỰC HIỆN :

  1/ Công tác chỉ đạo :

      - Thành lập ban chỉ đạo hè phường (có quyết định riêng) chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, triển khai kế hoạch hoạt động hè của phường.

      - Thành lập Ban tổ chức hè cấp phường để giúp BCĐ tổ chức các hoạt động hè gồm các thành viên sau :

1/      Đ/c Nguyễn Cao Thảnh                         Bí Thư Đoàn                           Trưởng ban

2/      Đ/c Lê Xuân Tính                                  Cán bộ TE                                Phó ban TT

3/      Đ/c Nguyễn Thị Cúc Hoa                     PBT Đoàn                                Phó ban

4/      Đ/c Trần Công Chung                           CB. VHTT                                Phó ban

5/      Đ/c Tạ Phi Thương                                 CT. Hội CTĐ                           Thành viên

6/      Đ/c Lê Thị Kim Hoa                              CB.LĐ/TBXH                          Thành viên

7/      Đ/c Phạm Hồng Yến                              CB . Tư Pháp                           Thành viên

8/      Đ/c Lâm Thị Thanh Thuý                     CT.  Hội LHPN                        Thành viên

9/      Đ/c Huỳnh Minh Hiền                          Phường đội phó                       Thành viên

      - Thành lập BTC hè khu phố (có quyết định riêng) chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch sinh hoạt hè và triển khai đến tận TDP, hộ dân và các em thanh thiếu niên.

  2/ Phân công nhiệm vụ  :

          1/ Đoàn thanh niên :

         - Là thường trực BCĐ hè, chịu trách nhiệm tham mưu, đề xuất, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo cáo định kỳ toàn bộ các hoạt động hè trên địa bàn phường về cho thường trực UBND Phường và BCĐ hè Quận.

          - Chịu trách nhiệm phối hợp với các Ban ngành Đoàn thể Phường tổ chức các hoạt động hè và thực hiện các công trình “Vì bạn nghèo“, “Chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn”, vận động các trẻ lang thang hồi gia. Kết hợp với các ngành tổ chức các hội thi tìm hiểu về các luật bảo vệ chăm sóc trẻ em, giao thông, phòng chống ma túy, tổ chức cắm trại, tham quan,  tổ chức sinh hoạt Đội TNTP ở 7 khu phố .

         -  Chỉ đạo hệ thống Đoàn, Hội các khu phố tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên trên địa bàn phường. Thành lập các nhóm xung kích nồng cốt cho sinh hoạt hè. Phối hợp với VHTT-TT tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao hè cho các em. Tham gia tổ chức lễ khai mạc hè Quận, Thành Phố.

         - Tổ chức chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè, “Mùa hè Xanh” các phong trào Xanh – Sạch – Đẹp môi trường , hướng dẫn các em tham gia tổng vệ sinh tại khu phố và điểm sinh hoạt, tham gia vận động trồng cây xanh tại các tuyến đường .

         - Tổ chức tập huấn kỹ năng sinh họat và phân bổ lực lượng phụ trách, cộng tác viên tham gia sinh họat hè tại khu phố, tổ chức tủ sách và sân chơi cho thiếu nhi.

         - Phối hợp với Hội CCB hướng dẫn tổ chức giáo dục truyền thống đạo dức cách mạng cho thanh thiếu niên và học sinh.

          2/ Văn hóa thông tin - thể thao :

         - Tuyên truyền hoạt động hè năm 2012 với chủ đề hè “Thiếu nhi thành phố anh hung – Học tập và làm theo lời Bác”, tháng hành động “Vì trẻ em” bằng nhiều hình thức như: băng rôn, khẩu hiệu, tờ bướm tại các nơi công cộng, các tụ điểm sinh họat hè, hội trường, trường học có kế hoạch tuyên truyền cổ động theo chủ đề hè năm 2012.

         - Kết hợp với Đoàn – Hội LHTN tổ chức các cuộc thi TDTT – VHVN, tìm hiểu về luật, tuyên truyền giáo dục học sinh, thiếu nhi sinh họat hè, tổ chức các hội thi về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

         - Kết hợp  tổ chức trang trí khai mạc và tổng kết hè. Tổ chức giải bóng đá mini  cho thanh thiếu niên, thi các trò chơi vận động, văn nghệ hè năm 2012, phân phối vé bơi miễn phí cho các em tham gia sinh hoạt ở khu phố.

         - Đề xuất hổ trợ sách cho các tủ sách CLB Ông bà cháu, khu phố, phát động tham gia sáng tác thơ nhạc.

         -Tăng cường công tác kiểm tra các điểm dịch vụ văn hóa như băng đĩa, truy cập Internet, trò chơi điện tử, xử lý cương quyết những trường hợp vi phạm, hiện tượng tiêu cực  để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho trẻ em khi đến chơi.

          3/ Hội Phụ nữ :

         - Triển khai chỉ đạo các chi hội khu phố tham gia BTC hè khu phố, vận động gia đình quan tâm quản lý, nhắc nhở con em ôn tập văn hóa, xa lánh ma túy, văn hóa phẩm độc hại, tạo điều kiện để trẻ được vui chơi, giải trí lành mạnh bổ ích, động viên con em tham gia thực hiện phong trào “giúp bạn đến trường”  bằng cách vận động “áo, bút, vở” cho học sinh nghèo và phong trào “An toàn cho trẻ em” .

         - Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về việc quản lý, giáo dục trong gia đình cần tập trung các khu vực có đông dân nhập cư, gia đình có con em chưa ngoan .

         - Tổ chức các lớp khéo tay và các cuộc thi dành cho nữ học sinh.

         - Vận động BCH, Chi hội trưởng tham gia tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho gia đình hội viên, các bà mẹ và trẻ em gái từ 10 tuổi trở lên về vấn đề phòng tránh xâm hại tình dục ở trẻ em.

          4/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Hội Người cao tuổi:

         - Vận động nhân dân và các tổ chức xã hội, từ thiện ủng hộ vật chất, chăm lo tinh thần văn hoá cho trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi giúp cho BTC hè tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em.

         - Phối hợp với các đoàn thể có biện pháp giáo dục trẻ chưa ngoan, chăm lo giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động các nhân tố tích cực tham gia củng cố đẩy mạnh hoạt động CLB Ông bà cháu tại KP.

         - Cử thành viên tham gia vào ban tổ chức hè khu phố .

          5/ Hội Cựu chiến binh:

         - Vận động hội viên CCB, cán bộ hưu trí tham gia hổ trợ công tác hè với BTC hè khu phố và CLB Ông bà cháu, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, các gương anh hùng liệt sĩ tiêu biểu, nói chuyện truyền thống CMT 8 và Quốc khánh 2/9.

         - Tham gia hưởng ứng, ũng hộ, đóng góp các công trình người lớn dành cho trẻ em.

          6/ Trường học :

         - Triển khai nội dung họat động hè đến phụ huynh và học sinh .

         - Tạo điều kiện để các em đến sinh hoạt trong sân trường, ôn tập hoặc đọc sách tại thư viện nhà trường trong dịp hè.

         - Tổ chức kiểm tra việc ôn tập cho các em học sinh yếu kém, thi lại theo chỉ đạo của Phòng giáo dục.

         - Vận động các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia công trình “Vì bạn nghèo” đóng góp tập, sách dụng cụ học tập cho các học sinh nghèo vùng sâu vùng xa .

          7/ Trạm y tế :

         - Đẩy mạnh công tác kiểm tra y tế trên địa bàn phường, nhất là các cơ sở nuôi dạy trẻ không phép, kiểm tra vệ sinh thực phẩm ở khu dân cư.

         - Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễm phí cho trẻ em nghèo, khó khăn trong tháng hành động “Vì trẻ em”.

         - Phối hợp với Hội CTĐ tổ chức tập huấn lớp sơ cấp cứu cho thiếu nhi sinh hoạt hè, tập huấn hướng dẫn kiến thức nuôi con khỏe cho các bà mẹ tham gia hội thi “Bà mẹ nuôi con khỏe”, chăm sóc sức khỏe, an toàn cho các vận động viên tham gia thi đấu TDTT .

         - Phối hợp với Đoàn TN tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá và HIV/AIDS trong thanh thiếu niên.

         - Cử Y, Bác sĩ tham gia trại hè và các hội thi hội thao do phường tổ chức, sẳn sàng sơ cấp cứu các tai nạn có thể xảy ra.

          8/ Công an:

         - Phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu về luật BVCS và GDTE,  Luật giao thông và Luật phòng chống ma túy,....

         - Chỉ đạo cảnh sát khu vực tham gia vào BTC hè của khu phố, phối hợp vận động các em thiếu nhi ra tham gia sinh họat hè đông đủ, hướng dẫn các em tham gia các họat động lành mạnh, bổ ích, kiểm tra quản lý đối tượng trẻ em chưa ngoan, trẻ có nguy cơ phạm pháp để có biện phát giúp đỡ và giáo dục, đồng thời chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về tệ nạn xã hội.

         - Vận động các em bỏ học ra lớp phổ cập, bổ túc văn hóa và tham gia vào CLB Ông bà cháu, có kế họach bảo vệ tốt an ninh trật tự tại các điểm sinh họat hè khu phố, các điểm tổ chức hội thi hè và tại các điểm sinh hoạt của Thanh thiếu niên.     

          9/ Lao động – Thương binh xã hội :

         - Có kế hoạch phối hợp chăm lo cho trẻ, hộ gia đình đông con, con thương binh liệt sĩ nghèo, trẻ diện đặc biệt khó khăn vào các ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tháng hành động “Vì trẻ em” .

         - Tiếp tục đưa trẻ lang thang về với gia đình hòa nhập cộng đồng.

         - Tổ chức khen thưởng động viên học sinh nghèo hiếu học, con em gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách..

          10/ Hội Chữ thập đỏ :

         - Kết hợp với Trạm y tế tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cho thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, hướng dẫn tham gia thi cấp quận.

         - Phối hợp cho các ngành tuyên truyền phòng chống ma túy, thuốc lá và AIDS, thăm hỏi người già neo đơn, gia đình thương binh liệt sĩ nghèo, trẻ em cai nghiện ma túy, hướng dẫn các em làm việc vừa sức, giúp đở ông bà, cha mẹ và tham gia công trình “Bạn giúp bạn” “Ngày vì trẻ em”, vận động mạnh thường quân chăm sóc đỡ đầu các em khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, tổ chức cho các em thăm viếng các gia đình thương binh liệt sĩ, chính sách.

V/- KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HÈ :

         - Kinh phí hoạt động hè được thực hiện theo hướng dẫn UBND Thành Phố.

         - Kinh phí hoạt động hè Phường do đồng chí Chủ tịch UBND phường theo dõi, phân công cho bộ phận thường trực BCĐ lập sổ thu – chi cụ thể và quyết toán về cho ban chỉ đạo hè Quận.

VI/- THỜI GIAN THỰC HIỆN :

          1/ Cấp phường :

         * Báo cáo hàng tháng về thường trực BCĐ hè Quận hàng tuần, tháng.

         * Tham gia họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức hè định kỳ.

          2/ Cấp khu phố :

         * Báo cáo hoạt động hè định kỳ thường xuyên vào các ngày sau :                       

         - Báo cáo nhanh, sau khai mạc hè khu phố vào sáng  ngày 2/6/2012 về cho BCĐ hè phường để tổng hợp báo cáo về Quận.

         - Báo cáo công tác hè hàng tháng, hạn chót vào ngày 20/6, 20/7 và 5/8/2012

         - Tham gia họp giao ban hàng tuần theo thư mời của BCĐ hè phường.

VII/ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

              - Từ 23/5 đến 26/5 : Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các thành viên BCĐ .

              - Từ ngày 29/5 :      Họp Ban chỉ đạo hè, Ban tổ chức hè, triển khai kế hoạch.

              - Từ 29/5 đến 31/5 :   KP xây dựng kế hoạch và triển khai .

              -  Ngày 1/6: Tổ chức khai mạc hè và kỷ niệm QTTN 1/6 cấp phường

.             -  Từ ngày 30/5 đến 2/6:  Các khu phố tổ chức khai mạc hè .

              - Từ 03/6 đến 10/8 : Thực hiện các nội dung kế hoạch hè.

              - Từ 01/8 đến 10/8 : Kiểm tra đánh giá thi đua hè cấp khu phố, đề xuất phân loại thi đua hè cấp phường và tổng kết hè.

VIII/ PHÂN CÔNG THÀNH VIÊN BCĐ PHỤ TRÁCH KHU PHỐ:

              - Đ/c Nguyễn Thị Cúc Hoa                                                Khu phố 1

              - Đ/c Nguyễn Cao Thảnh                                                   Khu phố 2

              - Đ/c Tạ Phi Thương                                                           Khu phố 3

              - Đ/c Lê Xuân Tính                                                             Khu phố 4

              - Đ/c Lâm Thị Thanh Thúy                                                Khu phố 5

              - Đ/c Huỳnh Minh Hiền                                                     Khu phố 6

              - Đ/c Trần Công Chung                                                      Khu phố 7

IX/ DỰ KIẾN ĐIỂM SINH HOẠT HÈ TẠI 7 KHU PHỐ:

              Khu phố 1                                         Trường Ngọc Hồi

              Khu phố 2                                         Trường Ngọc Hồi

              Khu phố 3                                         Trường Ngọc Hồi

              Khu phố 4                                         Điểm sinh hoạt văn hóa

              Khu phố 5                                         Điểm sinh hoạt văn hóa

              Khu phố 6                                         Điểm sinh hoạt văn hóa

              Khu phố 7                                         Hẻm 40/1 (Vĩnh Sương)

                Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè năm 2012 của BCĐ hè Phường. Thường trực BCĐ Hè Phường đề nghị các ban ngành, đoàn thể, xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của ngành và thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trách nhiệm.

      

Nơi nhận:                                                                                                                                           TM. BCĐ SINH HOẠT HÈ

- UBND Quận - TT.BCĐ. SHH Quận (để báo cáo);                                                                                           Trưởng ban

- TT Đảng ủy – UBND ( để báo cáo);                                  

- TT.BCĐ. SHH phường;                                                                                                  

- Các ban ngành đoàn thể có liên quan;                                                                                                        

- BTC hè 7 KP;                                                                     

-Lưu./.                       

 

 

                                                                                                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                                                                                    Huỳnh Phương Vũ

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tin tiêu điểm

CƠ ĐOÀN KHỐI ĐBDC

Thông tin chỉ đạo

Video Hoạt ĐộngTruyền thống Chi bộ Quận Đoàn
Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận
Van ban Doan - Hoi - Doi
Giới thiệu việc làm
Website Thành Đoàn
UBND Quận Tân Bình
Bầu cử quốc hội
thành đoàn
Doan Phuong 14

Số người truy cập

  • Đang truy cập: 12
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 1260
  • Tháng hiện tại: 61261
  • Tổng lượt truy cập: 2353075