Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên của chi đoàn khu phố năm 2020

Vào ngày 08,09/10/2020 Đoàn phường tiến hành kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2020 của 08 chi đoàn khu phố và có sự tham dự của đại diện chi bộ các khu phố trong buổi kiểm tra.

Trả lời