Hoạt động giới thiệu việc làm Quận đoàn Tân Bình

  • Ngày 13/10/2020; Quận đoàn Tân Bình đã phối hợp UB Hội LHTVN Việt Nam Quận Tân Bình và với đơn vị Trung Tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thực hiện hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 200 đoàn viên thanh niên. Có các gian hàng như
  • Gian Hàng Khởi nghiệp 2T Music giới thiệu sản phẩm của mình đến các bạn đoàn viên thanh niên.
  • Gian Hàng Khởi nghiệp Coffe giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm của mình đến các bạn thanh niên.
  • Gian Hàng Giới thiệu việc làm đã giới thiệu được 23 việc làm bán thời gian và 12 việc làm lâu dài cho các bạn đoàn viên thanh niên.

TL

Trả lời