P5: Chương trình “05 phút mỗi ngày làm bạn với sách”

Chào mừng 76 năm ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020), Chào mừng 90 năm kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021).💙💙💙Tiếp tục xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi, chương trình “Mỗi thanh niên một quyển sách làm bạn” năm 2020 của Hội LHTN Việt Nam TP.HCM. Sáng ngày 03/01/2021, Phường 05 tiêp tục đẩy mạnh chương trình “05 phút mỗi ngày làm bạn với sách” trong Đoàn viên, thanh niên

Trả lời