Phường 1: Công tác bàn giao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Sáng ngày 04/02/2020, BTV Đoàn phường 1 đã trao danh sách Đoàn viên ưu tú năm 2019 cho Đảng ủy phường xem xét và kết nạp trong Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020).

.

Trả lời