Phường 1: Giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên đợt 1 năm 2020

Nhằm tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. BCH Đoàn phường đã tổ chức cho các bạn đoàn viên thanh niên tham quan phòng trưng bày bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền đông Nam Bộ vào ngày 21/3/2020.

Trả lời