Phường 1 – Hội nghị Góp ý văn kiện Đại Hội Đảng bộ các cấp

Vào ngày 9/04/2020, BCH Đoàn phường 1 tổ chức Hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Qua đó đã ghi nhận các ý kiến của các bạn đoàn viên, thanh niên và chuyển lên Đảng ủy Phường.

Trả lời