Phường 1: Hoạt động Cụm 1 “Ngày Đoàn viên” năm 2020

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2020), Đoàn cụm thi đua 1 (Phường 1, 2, 3, 4, 5) tổ chức hoạt động “Ngày đoàn viên” năm 2020 với chủ đề “Ngày làm việc tốt” với các nội dung:

+ Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên Lớp 90 năm Kỷ niệm Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Tổ chức tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tuyên dương Chi đoàn vững mạnh tiêu biểu theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm”  năm 2019.

Trả lời