Phường 1: Hoạt động tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP

Nhằm thực hiện chương trình đồng hành cùng thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất đời sống văn hóa tinh thần. BCH Đoàn phường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giải pháp tuyên truyền Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trả lời