Phường 1: HỘI THI TÌM HIỂU “TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG” NĂM 2020

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công tac Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020), Đoàn – Hội phường 1 tổ chức hội thi tìm hiểu “Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về Công tác Dân vận và Lịch sử Đảng bộ Phường 1” năm 2020 cho các bạn đoàn viên, thanh niên của 12 Chi đoàn tham gia vào tối ngày 09/10/2020.

Trả lời