Phường 1: Sinh hoạt chủ điểm đợt 2 năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Sáng ngày 04/10/2020, BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức cho các bạn đoàn viên tham gia Sinh hoạt chủ điểm đợt 2 năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Miền Đông Nam Bộ.  

Trả lời