PHƯỜNG 1: TẠO MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Phường 1 năm 2021, nhằm tạo lập môi trường để khuyến khích tuổi trẻ trên địa bàn phường phát huy vai trò sáng tạo, nêu cao sự tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành tựu khoa học vào đời sống. Vừa qua, Ban chấp hành Đoàn Phường đã tổ chức thành lập Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ của phường. Câu lạc bộ được thành lập với 8 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm có 2 thành viên. Các thành viên trong câu lạc bộ là những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất của các chi đoàn trên địa bàn phường.

Trả lời