Phường 1: Tổ chức tập huấn lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên

Thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, BCH Đoàn phường đã tổ chức tập huấn lực lượng nòng cốt nhằm nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh niên vào ngày 08/10/2020

Trả lời