Phường 1: Tuyên truyền pháp luật quý 2 năm 2020 cho đoàn viên.

Nhằm tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đoàn viên thanh niên tại đại phương. Trong quý 2/2020, BCH Đoàn phường 1 đã tổ chức tuyên truyền Luật biển đảo cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường vào ngày 10/6/2020.

Trả lời