PHƯỜNG 10 CHƯƠNG TRÌNH THẢO LUẬN “PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY”

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự lựa chọn tất yếu của bất kỳ quốc gia nào trên hành trình phát triển, kéo theo đó, sẽ là quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh và mạnh. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao thì yếu tố văn hóa, văn minh càng được coi trọng, đặc biệt là ở các đô thị, bởi lẽ văn minh là thước đo cơ bản của một đô thị hiện đại.

Một đô thị hiện đại, trước hết đô thị ấy phải văn minh. Văn minh đô thị không phải là vấn đề mới nhưng cũng chưa bao giờ được xem là câu chuyện cũ. Bởi xây dựng văn minh đô thị là một tiến trình dài, đòi hỏi sự kế thừa và phát huy liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 

Đoàn viên, thanh niên là đối tượng năng động, nhạy bén với cái mới, dễ giao lưu và tiếp xúc với những trào lưu văn hóa mới. Trước thực trạng đó, việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị là một việc làm hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần xây dựng văn minh – hiện đại – giàu bản sắc văn hóa. Ban chấp hành Đoàn Phường 10 đã tổ chức chương trình thảo luận “Phương pháp xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong tình hình hiện nay” qua đó triển khai tới 100% các Chi đoàn trực thuộc vào 03 nhóm nội dung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của thanh niên thành phố trong xây dựng đô thị văn minh: Hoạt động tuyên truyền giáo dục; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tệ nạn xã hội.

Oanh Oanh

Trả lời