PHƯỜNG 10 RA MẮT CÂU LẠC BỘ “NGOẠI NGỮ – TIN HỌC”

Sáng ngày 21/3/2020, Đoàn – Hội Phường 10 đã ra mắt Câu lạc bộ Ngoại ngữ – tin học.
CLB ra đời nhằm giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên của phường có thêm môi trường trao đổi và học tập kiến thức và kỹ năng tin học. Đoàn phường đã trao quyết định cho Ban chủ nhiệm CLB, mong muốn trong thời gian tới Ban chủ nhiệm CLB sẽ đầu tư, tổ chức các nội dung sinh hoạt phong phú, kết nối giúp cácSáng ngày 21/3/2020, Đoàn – Hội Phường 10 đã ra mắt Câu lạc bộ Ngoại ngữ – tin học.

     

CLB ra đời nhằm giúp đoàn viên, hội viên, thanh niên của phường có thêm môi trường trao đổi và học tập kiến thức và kỹ năng tin học. Đoàn phường đã trao quyết định cho Ban chủ nhiệm CLB, mong muốn trong thời gian tới Ban chủ nhiệm CLB sẽ đầu tư, tổ chức các nội dung sinh hoạt phong phú, kết nối giúp các bạn đoàn viên, thanh niên phát huy khả năng ngoại ngữ và tin học của mình.
Tại buổi ra mắt, các bạn đã tiến hành buổi sinh hoạt đầu tiên với nhiều trò chơi và hoạt động tập thể sôi nối và thú vị.

Oanh Oanh

 

Trả lời